Legal

Legal


TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE


S.C. NET-CONNECT COMMUNICATIONS S.R.L. (în continuare “Societatea” sau “NCC”) deţine şi administrează la adresa www.netconnect.ro (“Site-ul”) un web-site prin intermediul căruia sunt prezentate informaţii despre serviciile şi produsele furnizate de către Societate precum şi o serie de informaţii diverse având drept scop promovarea Societăţii, a serviciilor şi produselor sale sau în scopul îndeplinirii unor dispoziţii legale.

 

Utilizarea Site-ului implică acceptarea necondiţionată a termenilor şi condiţiilor mai jos arătate. Serviciile furnizate prin intermediul Site-ului se adresează persoanelor peste 18 ani sau minorilor cu vârsta între 14-18 ani care au acordul părinţilor pentru vizitarea Site-ului. Site-ul este administrat în exclusivitate de către S.C. NET-CONNECT COMMUNICATIONS S.R.L. Pentru utilizarea Site-ului este necesar să citiţi şi să acceptaţi aceste condiţii şi termeni în totalitate. Vizitarea în continuare a Site-ului presupune că sunteţi de acord cu aceste condiţii şi termeni.

 

NCC îşi rezervă dreptul de a schimba, de a corecta, de a modifica, de a adăuga şi/sau retrage în parte sau în întregime Condiţiile şi Termenii. Utilizatorul confirmă că a citit şi acceptat aceste Condiţii şi Termeni în totalitate. În cazul în care nu acceptaţi Condiţiile şi Termenii prezentate, vă rugăm să nu mai utilizaţi acest site.

 

Conţinutul site-ului www.netconnect.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând formă electronică fără permisiunea anterioară scrisă a reprezentanţilor NCC.

 

Responsabilitate NCC

 

NCC nu este în nici un fel răspunzător pentru pierderile (directe sau indirecte), pierderea unor ocazii sau oportunităţi de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate, de către Utilizator sau de către terţii cu care Utilizatorul se află în orice raporturi juridice, ca urmare a nefuncţionării sau a funcţionării necorespunzătoare a Site-ului sau a site-urilor aflate în legătură cu acesta. Legăturile respective reprezintă o facilitate acordată Utilizatorilor, NCC neavând un control asupra funcţionalităţii site-urilor respective, asupra conţinutului, serviciilor şi produselor prezentate în acele site-uri.

De asemenea NCC nu poate fi răspunzătoare pentru orice acţiune desfăşurată de către utilizatori în baza informaţiilor publicate pe Site. Informaţiile şi materialele sunt publicate pe Site exclusiv în scop informativ şi nu reprezintă o ofertă fermă de a contracta, negenerând în sarcina NCC nicio obligaţie contractuală.

Utilizatorii Site-ului care solicită achiziţionarea serviciilor şi produselor NCC publicate pe Site trebuie să contacteze NCC în vederea informării complete asupra disponibilităţii serviciilor şi produselor, a ofertelor comerciale în vigoare sau a condiţiilor contractuale inclusiv asupra tarifelor.

 

Date personale

 

Utilizatorii care furnizează NCC date cu caracter personal prin intermediul vizitării Site-ului beneficiază de toate drepturile şi sunt ţinute de toate obligaţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date: respectiv dreptul de acces şi intervenţie la acestea, de opoziţie cu privire la prelucrarea acestora, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei. 

 

Legea aplicabilă

 

Prin vizitarea Site-ului Utilizatorul este de acord ca orice dispută cu privire la utilizarea să fie guvernată în conformitate cu legile României iar nivelul de jurisdicţie este reprezentat de către instanţele de drept comun competenţe din România. Site-ul poate fi accesat de pe întreg teritoriul României cât şi din afara României; accesarea sa din afara României este responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului.

 

Contact

 

Pentru orice informaţii referitoare la Site utilizatorii pot contacta serviciul de Relaţii Clienţi NCC la numărul de telefon 031.810.8111 sau prin e-mail la adresa office@netconnect.ro ori în scris prin intermediul serviciilor poştale sau de curierat la adresa: Str. Ion Roată nr. 9, Et. 4, Sector 4, Cod Poştal 040332, Bucureşti, România, Serviciul Relaţii Clienţi.

 

ÎN CAZUL ÎN CARE NU AGREAŢI CONDIŢIILE ŞI TERMENII MAI-SUS ARĂTATE VĂ RUGĂM SĂ NU FOLOSIŢI SITE-UL ŞI SĂ ÎNCHIDEŢI DE ÎNDATĂ PAGINA DE WEB WWW.NETCONNECT.RO